Departmanlar
1 1 1
Teklif Departmanı

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda mevcut projeleri ile ilgili tasarım çalışmalarının, metraj hesaplamalarının ve fiyat teklifinin hazırlandığı birimdir. Bünyesini, mimar ve tekniker personelden oluşturan birim, özgün tasarımlarlarla kaliteyi ekonomik şartlarda harmanlayarak müşterilerine üst düzey biz hizmet sağlar. Müşteri memnuniyetine önem vermekle birlikte, çağın bizlere sunduğu yenilikleri ve teknolojileri sunumlarına katar. Pazarlama departmanı ile ortak çalışan teklif departmanı, müşteri ile iletişimi de beraber sağlar.  
2 2 2
Pazarlama Departmanı

Pazarlama departmanının temel hedefi pazarı büyütmek, daha ileriye götürmek ya da sistemi geliştirmek için yapılabilecekleri belirlemektir.  Pazarlama Departmanı çalışanları, tüketicinin potansiyeline göre fabrikayla iletişime geçerek, inovasyon ve renovasyon sürecini yürütürler. Bunun dışında değişik kampanyalar, tüketici promosyonu ya da reklam kampanyaları üzerine çalışmalar yapılır. Vizyonu “her zaman aktif olmak” olarak özetlenebilen departman, şirketin her birimiyle temas halindedir. Bu, konulara daha geniş bakabilmelerini beraberinde getirir. pazarlamacılar için çok iyi gözlem yapmak ve algıların sürekli açık olması şarttır. Onlar tüm trendleri, rakiplerin ve tüketicinin ne yaptığını takip etmek zorundadır. 
4 4 4
Proje Departmanı

Teknik projelerin belirtilen zaman ve diğer parametreler ışığında gerçekleştirilmesi için gerekli ekipman, personel ve aktivitelerin planlanması, sürdürülmesi ve projelerin uygun şekilde sonuçlandırılmasından sorumludur. Projelerin detaylı iş planlarının hazırlattırılması ve yönetim kuruluna sunulması. Onay verildikten sonra da iş planındaki tarihler çerçevesinde projelerin takip edilmesi. Proje ekiplerinin ve projelerin takibi, sürdürülmesi, denetlenmesi ve dokümantasyonunun sağlanmasıdır. Projelerin zamanında ve yüksek kalite standartları doğrultusunda tamamlanmasından sorumludur.


Copyright © 2012 Alcon Alüminyum. All rights reserved.